Legal Services

Skador på grund av avtalsbrott: Direkta och indirekta förluster

Skador på grund av avtalsbrott kan betyda några olika saker. Först och främst kan dessa skador direkt relateras till ekonomisk förlust eller indirekt. Direkta skador kan betraktas som ekonomiska förluster, såsom att inte tillhandahålla varor eller tjänster efter att ha betalats eller löneförlust. De ekonomiska konsekvenserna kan vara omedelbara och är ett resultat av att en annan enhet inte håller upp sin slut på fyndet. Indirekta skador och förluster är de som kanske inte är lika uppenbara eller inte omedelbart. Om ett företag misslyckas med att göra något eller misslyckas med att utföra en uppgift ordentligt och det orsakade en serie händelser som kostar konsumenten, kan villkoren indirekt orsaka förluster. Oavsett om monetära skador är direkta eller indirekta, kan enheten ifrågasättas för avtalsbrott.