Services

Orsaker till ogiltighet av avtal

När du gör ett avtal med en annan person eller part rekommenderas det att du konsulterar en advokat för att säkerställa att du inte gör ett avtal som inte är lagligt verkställbart. Ogiltigheten i avtal kan vara ett resultat av ett antal saker. Till att börja med kan avtalet ha gjorts med tvång. För det andra kan en eller båda parterna vara minderåriga, vilket innebär att de kanske inte är tillräckligt gamla för att underteckna avtalet. För det tredje kan avtalet inte vara daterat eller undertecknat.

För att ingå ett giltigt avtal måste alla berörda parters namn och adresser anges tydligt. Avtalet måste också dateras och bevittnas av andra människor. Var och en av parterna måste få en kopia av avtalet för att säkerställa att de alltid kan hänvisa till avtalet när det är tvist. Med detta sagt bör behöriga advokater alltid rådfrågas när du vill göra ett avtal.